3-D laserscanning tot 300 meter met Leica scanstation.
Opmeten en/of archiveren van gebouwen, metalen of betonnen constructies, (geklasseerde) monumenten, archeologische sites, kunstwerken, terreinmodellering met profielen, grondverzet, grotten, tunnels, rotswanden en vastleggen van schade.

Jean-Pierre Hamblok

Landmeter-Expert

Landmeter-Expert, be√ędigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
Ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden van Landmeters-Experten.
Meetkundige - Schatter van onroerende goederen.
Activiteiten

  • 3-D LASERSCANNING (Leica scanstation).
  • Klein- en grootschalige topografische OPMETINGEN met totaalstation (Leica TCRP1201+).
  • OPMETEN VAN GEBOUWEN met totaalstation en laserscanner (Leica TCRP1201+ en Leica scanstation).
  • Bouwkundig en industrieel UITZETWERK (Leica TCRP1201+).
  • Digitale WATERPASSINGEN met barcode meetbak en deformatiemetingen (Leica DNA03).
  • GPS met Flepos (Leica Viva GS08plus).
  • LASERSCANNING met interne en externe hoogresolutie camera (Leica scanstation + Canon eos 60D).
  • Waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen, vaststellingen en advies.

Stuur een mail

Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Velden met een * zijn vereist.

Gegevens

Landham B.V.B.A.

Hamblok Jean-Pierre
Landmeter-Expert (LAN 040685)

Sterstraat 33
B-3920 Lommel

+32 11 54 29 54
+32 496 80 84 67
landmeter@hamblok.be

BTW: BE-0888.541.873